Napredno iskanje

Zasebnost in Varnost

VAROVANJE PODATKOV

Kastal d.o.o., ki ima v lasti spletni trgovini kastaltrgovina.si in kavanadom.com obdeluje osebne podatke skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov) in nacionalnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.

Kratek pregled naše politika varovanja osebnih podatkov 

Nikoli ne bomo zlorabljali vaših osebnih podatkov na kakršenkoli način.

Vaših kontaktnih in osebnih podatkov ne bomo nikoli posredovali tretji stranki, razen če tako zahteva zakon.

Nikoli vam ne bomo pošiljali e-sporočil, na katere se niste prijavili, razen v primeru pomembnih transakcijskih e-sporočil.

Kadar koli se lahko hitro in enostavno odjavite od katerekoli naše e-pošte.

Naša politika varovanja osebnih podatkov podrobneje

Izjava podjetja KASTAL d.o.o., Kadeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana o politiki varovanja osebnih podatkov

Varovanje osebnih podatkov naših uporabnikov je pomembna skrb našega podjetja. Vsi vaši osebni podatki, ki nam jih boste posredovali ob prijavi v spletno trgovino, pri oddaji obrazca naročilo izdelkov ali pri naročilih preko elektronske pošte  podjetja Kastal d.o.o. in spletnega mesta www.kastaltrgovina.si in www.kavanadom.com, bodo varovani v skladu z zakonodajo (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2, Ur. l. RS št. 94/07 in GDPR), zato na spletnih straneh izvajamo vse aktivnosti za zaščito in etično ravnanje z vašimi osebnimi podatki.

Zbiranje in obdelovanje osebnih podatkov

Osebni podatek je informacija, ki vas identificira: vaše ime, priimek, elektronski ali navadni naslov. Podjetje Kastal d.o.o. ne zbira vaših osebnih podatkov razen, kadar vi to omogočite, tj. ob naročilu izdelkov.

Uporaba in širjenje osebnih podatkov

Podjetje Kastal d.o.o. bo uporabilo vaše osebne podatke izključno zaradi tehničnih razlogov administracije na spletnem mestu, da vam zagotovi dostop do posebnih informacij ali za splošno komuniciranje z vami.
Podjetje Kastal d.o.o. ne bo posredovalo vaših osebnih podatkov tretji stranki ali jih kakor koli tržilo drugje, razen če posredovanja podatkov tretji stranki izrecno dovolite. Zaposleni v podjetju Kastal d.o.o. so po dolžnosti zavezani k spoštovanju vaših zaupnih podatkov in obvezani po sporazumu o zaupnosti.

Svoboda izbire

Informacije, ki jih o sebi posredujete podjetju Kastal d.o.o. nadzorujete vi. Če se odločite, da vaših podatkov ne boste posredovali podjetju Kastal d.o.o. potem do nekaterih spletnih strani spletnega mesta ne boste imeli dostopa.

Uporabniki, ki se želijo odjaviti od obvestil lahko pišejo na elektronski naslov info@kastal.si

V primeru, da se spremenijo vaši osebni podatki (poštna številka, e-naslov, fizični naslov, telefonska številka), vas prosimo, da nas obvestite o spremembah na elektronski naslov  info@kastal.si 

Avtomatično beleženje informacij (neosebni podatki)

Kadar koli dostopate na spletno stran podjetja Kastal d.o.o. se splošni, neosebni podatki (uporabniki spletnega iskalnika, število obiskov, povprečen čas obiska na spletnem mestu, obiskane strani) avtomatično beležijo (ne kot del prijave). Te informacije uporabljamo za merjenje privlačnosti našega spletnega mesta in izboljševanje vsebin in uporabnosti.
Vaši podatki niso predmet nadaljnje obravnave in niso posredovani tretji stranki.

Piškotki

Piškotki so neopazni dokumenti, ki so začasno shranjeni na vašem trdem disku in onemogočajo našim stranem prepoznavanje vašega računalnika, ko naslednjič obiščete spletno mesto podjetja Kastal d.o.o..
Podjetje Kastal d.o.o. uporablja piškotke le za zbiranje informacij, ki zadevajo uporabo našega spletnega mesta.

Varnost

Podjetje Kastal d.o.o. si močno prizadeva za zagotovitev varnosti osebnih podatkov. Vaši podatki so ves čas zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem.

Varnost otrok ali mladoletnih oseb

Podjetje Kastal d.o.o. močno priporoča vsem staršem in skrbnikom, da naučijo svoje otroke varnega in odgovornega ravnanja z osebnimi podatki na medmrežju. Mladoletne osebe ne bi smele prenašati kakršnih koli osebnih podatkov na spletne strani podjetja Kastal d.o.o. brez dovoljenja staršev ali skrbnikov. Podjetje Kastal d.o.o. ne bo nikoli zavestno zbiralo osebnih podatkov od mladoletnih oseb ali jih kakor koli uporabilo ali jih razkrilo tretji stranki brez njihovega dovoljenja.

Povezave do drugih spletnih strani

Izjava o varovanju osebnih podatkov se nanaša na spletno mesto podjetja, ki ga ima podjetje Kastalo d.o.o.. Spletne strani na tem spletnem mestu lahko vsebujejo povezave do drugih oskrbovalcev znotraj in izven podjetje Kastal d.o.o., za katere ta izjava o varovanju osebnih podatkov ne velja. Ko zapuščate spletno mesto podjetja Kastal d.o.o. si zato vnovič preberite izjave o varovanju osebnih podatkov vsake spletne strani, ki zbira osebne identifikacijske podatke.

Spletni trgovini kastaltrgovina.si in kavanadom.com jamčita za varnost osebnih podatkov in z njimi ravna v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Osebnih podatkov v nobenem primeru ne bomo posredovali tretjim, oz. nepooblaščenim osebam. Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika.

Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo.

 

SPLOŠNA UREDBA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV – GDPR

  1. Podatke, ki jih zbiramo:

-          Ime in Priimek, Naslov, telefonsko številko in elektronski naslov

-          IP številko oz. naslov iz katerega stranka dostopa do spletnega mesta

-          Datum in časa dostopa obiska spletnega mesta

  1. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je v primeru naročila (pogodbe – nakupa na daljavo) , kar pomeni , da stranka privoli v osebno privolitev obdelave podatkov.
  2. Osebni podatki se obdelujejo za namen komuniciranja po e-pošti, sms-u ali telefonu z namenom obdelave naročila, odgovora na posameznikovo  vprašanje ali povpraševanje. V primeru soglasja z obveščanjem o novih ponudbah na spletni strani kastaltrgovina.si in kavanadom.com se osebni podatki obdelujejo z namenom obveščanja po e-pošti.

IP naslov ter datum in čas obiska spletnega mesta se obdelujejo zaradi preprečevanja zlorab.

  1. Če ste podali privolitev za obveščanje o novostih v spletni trgovini hranimo vaš e-naslov trajno oz. do vašega preklica. Vpisane osebne podatke pri naročilu hranimo toliko časa dokler lahko Kastal d.o.o. in posameznik drug proti drugemu uveljavljata pravne zahtevke na podlagi sklenjene pogodbe oz. pet let od prenehanja veljavnosti pogodbe.

Po preteku obdobja hrambe osebne podatke učinkovito in trajno izbrišemo.

  1. Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno, posameznik osebnih podatkov ni dolžan posredovati, vendar pa v primeru, da jih ne posreduje ne more prejeti blaga, storitev ali odgovora na svoje vprašanje, ter informacij o novostih na spletni strani. Katere podatke je potrebno posredovati je navedeno pri posameznem spletnem obrazcu.
  2. Osebnih podatkov posameznikov ne posredujemo nepooblaščenim osebam, razen tistim, ki izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov, na podlagi pisne pogodbe z spletni trgovini kastaltrgovina.si in kavanadom.com katero upravlja podjetje Kastal d.o.o. 

Pogodbeni izvajalci, ki jim posredujemo osebne podatke so:

- Računovodski servis DAMA RAČUNOVODSTVO d.o.o. 

- Tehnična podpora AVANT.SI d.o.o. 

- Dostava paketov Pošta Slovenije d. o. o.

- Dostava paketov GLS d.o.o.

Pogodbeni obdelovalci, smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru upravljalčevih navodil in osebnih podatkov ne smejo uporabljati za druge namene.

  1. Posameznik ima glede osebnih podatkov naslednje pravice:

        Pravica, da od KASTAL d.o.o. kadarkoli zahteva:

- Potrditev ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki

- Dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije (namen obdelave, vrste osebnih podatkov, uporabnike ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki)

- Eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki ki jo določi sam (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in posameznik ne zahteva drugače se kopija zagotovi v elektronski obliki). Za dodatne kopije, ki jih zahteva posameznik lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov.

- Popravek netočnih osebnih podatkov

- Omejitev obdelave, kadar:

- posameznik oporeka točnosti osebnih podatkov  in sicer za obdobje ki upravljavcu sijajno.si omogoča preveriti točnost osebnih podatkov.

- Je obdelava nezakonita in nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega posameznik zahteva omejitev njihove uporabe.

- Upravljalec Kastal d.o.o. podatkov ne potrebuje več za namene obdelave jih pa posameznik potrebuje za uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov

- Izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17. splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru kadar posameznik prekliče privolitev za obdelavo osebnih podatkov

- Izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani  in strojno berljivi obliki, s pravico, da posameznik  te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga prvotni upravljavec pri temu oviral

- Prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja

-  Da za posameznika ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanje profilov, ki ima pravne učinke v zvezi s posameznikom ali na podoben način nanj znatno vpliva, če so izpolnjenje predpostavke iz člena 22. splošne uredbe o varstvu podatkov

-  Pravico, da zoper upravljavca vloži pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava njegovih osebnih podatkov krši splošno uredbo o varstvu podatkov. Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornemu organu - Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji: Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si

  1. Privolitev je možno kadarkoli preklicati s poslano zahtevo na info@kastal.si Po preklicu privolitve bo upravljavec Kastal d.o.o. podatke učinkovito izbrisal ali anonimiziral , tako da podatkov ne bo več mogoče povezati s posameznikom.

Po preklicu privolitve posamezniku ne bomo več mogli zagotavljati storitev za izvedbo katerih potrebuje osebne podatke glede katerih je posameznik preklical privolitev.

  1. Posameznik lahko vse zahteve, ki se tičejo uveljavljana pravic v zvezi z osebnimi podatki naslovi v pisni obliki in sicer na info@kastal.si 

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljana pravic v zvezi z osebni podatki lahko upravljavec  od posameznika zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da posameznika ne more zanesljivo identificirati.

Upravljavec  Kastal d.o.o. mora na zahtevo posameznika, s katero ta uveljavlja svoje pravice v zvezi z osebni podatki odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in naj pozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Ekipa podjetja Kastal d.o.o. spoštuje vašo zasebnost in v skladu z zakonodajo (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2, Ur. l. RS št. 94/07 in GDPR), zato na spletnih straneh www.kastaltrgovina.si in www.kavanadom.com izvajamo vse aktivnosti za zaščito in etično ravnanje z vašimi osebnimi podatki.

 V kolikor želite dodatna pojasnila v zvezi s politiko varovanja osebnih podatkov nam lahko pišete na info@kastal.si